Vinç Halatları

Picture for category Crane Ropes

Vinç Halatlarının Genel Özellikleri

Halatlar düzenli olarak yağlanmalıdır. Tellerin yerine oturduğundan emin olmak için, vinç halatları kullanılmadan önce 1-2 saat yüksüz şekilde çalıştırılmalıdır. Özellikle dönme dirençli halatlarda darbe ve çarpmalardan kaçınılmalı, kısa boy kullanımlarda ise kesilen kenarlar işlemden önce yağlanmalıdır. 

Vinç Halatlarında aşağıdaki noktalar önemlidir;

  • Yükler için gerekli halat taşıma kapasitesi,
  • Aşınmaya karşı direnç,
  • Yorulmaya karşı direnç,
  • Bükülmeye karşı direnç,
  • Korozyona karşı direnç.

Vinç Halatları

CelikFlex 187 FC - 18x7 - FC KISMİ DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 8 - 36(mm)
Tel Sayısı: 126
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,530
Ortalama Büküm Faktörü: 0,757

CelikFlex 197 WSC - 19x7 WSC KISMİ DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 8-36(mm)
Tel Sayısı: 133
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,551
Ortalama Büküm Faktörü: 0,757

CelikFlex 247 PWRC - 24x7 DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-36(mm)
Tel Sayısı: 168
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,557
Ortalama Bükme Faktörü: 0,758

CelikFlex 267 PWRC - 26x7 DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-36(mm)
Tel Sayısı: 182
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,562
Ortalama Bükme Faktörü: 0,758

CelikFlex 287 PWRC - 28x7 DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-36(mm)
Tel Sayısı: 196
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,572
Ortalama Bükme Faktörü: 0,758

CelikFlex 357 PWRC - 35x7 DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10 - 36(mm)
Tel Sayısı: 245
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,577
Ortalama Bükme Faktörü: 0,758

CelikFlex K187 FC - 18x7 FC KISMİ DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 8-36(mm)
Tel Sayısı: 126
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,559
Ortalama Bükme Faktörü: 0,757

CelikFlex K1919 - 19x19S KOMPAKT KISMİ DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-36(mm)
Tel Sayısı: 361
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,642
Ortalama Bükme Faktörü: 0,757

CelikFlex K197 WSC 19x7 WSC KISMİ DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 8-36(mm)
Tel Sayısı: 126
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,582
Ortalama Bükme Faktörü: 0,757

CelikFlex K247 PWRC - 24x7 DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-36(mm)
Tel Sayısı: 168
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,5876
Ortalama Bükme Faktörü: 0,758

CelikFlex K267 PWRC - 26x7 DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-36(mm)
Tel Sayısı: 182
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,629
Ortalama Bükme Faktörü: 0,758

CelikFlex K287 PWRC - 28x7 DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-36(mm)
Tel Sayısı: 196
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,641
Ortalama Bükme Faktörü: 0,758

CelikFlex K357 PWRC - 35x7 DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-36(mm)
Tel Sayısı: 245
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,646
Ortalama Bükme Faktörü: 0,758

CelikRope 626 FC - 6x26 WS FC GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI

Çap Aralığı: 8-72(mm)
Tel Sayısı: 156
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,488
Ortalama Bükme Faktörü: 0,859

CelikRope 626 IWRC - 6x26 WS IWRC KOMPAKT ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 8-72(mm)
Tel Sayısı: 205
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,571
Ortalama Bükme Faktörü: 0,792

CelikRope 636 FC - 6x36 WS FC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 8-80(mm)
Tel Sayısı: 216
Ortalama Doluluk Faktörü: 0.500
Ortalama Bükme Faktörü: 0,839

CelikRope 636 IWRC - 6x36 WS IWRC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 8-80(mm)
Tel Sayısı: 265
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,585
Ortalama Bükme Faktörü: 0,773

CelikRope 825 FC - 8x25 F FC GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI

Çap Aralığı: 12-83(mm)
Tel Sayısı: 200
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,444
Ortalama Bükme Faktörü: 0,839

CelikRope 825 IWRC - 8x25 F IWRC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 12-83(mm)
Tel Sayısı: 249
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,581
Ortalama Bükme Faktörü: 0,779

CelikRope 826 FC - 8x26 WS FC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-83(mm)
Tel Sayısı: 208
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,444
Ortalama Bükme Faktörü: 0,839

CelikRope 826 IWRC - 8x26 WS IWRC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-83(mm)
Tel Sayısı: 257
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,581
Ortalama Bükme Faktörü: 0,779

CelikRope 831 FC - 8x31 WS FC GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI

Çap Aralığı: 10-83(mm)
Tel Sayısı: 248
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,454
Ortalama Bükme Faktörü: 0,820

CelikRope 831 IWRC - 8x31 WS IWRC GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI

Çap Aralığı: 10-83(mm)
Tel Sayısı: 297
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,595
Ortalama Bükme Faktörü: 0,760

CelikRope 836 FC - 8x36 WS FC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-83(mm)
Tel Sayısı: 288
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,454
Ortalama Bükme Faktörü: 0,820

CelikRope 836 IWRC - 8x36 WS IWRC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-83(mm)
Tel Sayısı: 337
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,595
Ortalama Bükme Faktörü: 0,760

CelikRope K626 FC- 6x26 WS FC KOMPAKT GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI

Çap Aralığı: 8-56(mm)
Tel Sayısı: 156
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,515
Ortalama Bükme Faktörü: 0,859

CelikRope K626 IWRC - 6x26 WS IWRC KOMPAKT ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 8-56(mm)
Tel Sayısı: 205
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,603
Ortalama Bükme Faktörü: 0,792

CelikRope K636 FC - 6x36 WS KOMPAKT FC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 8-56(mm)
Tel Sayısı: 216
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,527
Ortalama Bükme Faktörü: 0,839

CelikRope K636 IWRC - 6x36 WS IWRC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 8-56(mm)
Tel Sayısı: 265
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,617
Ortalama Bükme Faktörü: 0,773

CelikRope K825 FC - 8x25 F FC GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI

Çap Aralığı: 12-67(mm)
Tel Sayısı: 200
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,468
Ortalama Bükme Faktörü: 0,839

CelikRope K825 IWRC - 8x25 F IWRC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 12-67(mm)
Tel Sayısı: 249
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,613
Ortalama Bükme Faktörü: 0,779

CelikRope K826 FC - 8x26 WS FC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-67(mm)
Tel Sayısı: 208
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,468
Ortalama Bükme Faktörü: 0,839

CelikRope K826 IWRC - 8x26 WS IWRC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-67(mm)
Tel Sayısı: 257
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,613
Ortalama Bükme Faktörü: 0,779

CelikRope K831 FC - 8x31 WS FC GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI

Çap Aralığı: 10-67(mm)
Tel Sayısı: 248
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,479
Ortalama Bükme Faktörü: 0,820

CelikRope K831 IWRC - 8x31 WS IWRC KOMPAKT GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI

Çap Aralığı: 10-67(mm)
Tel Sayısı: 297
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,628
Ortalama Bükme Faktörü: 0,760

CelikRope K836 FC - 8x36 WS FC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-67(mm)
Tel Sayısı: 288
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,479
Ortalama Bükme Faktörü: 0,820

CelikRope K836 IWRC - 8x36 WS IWRC ÇELİK HALATLAR

Çap Aralığı: 10-67(mm)
Tel Sayısı: 337
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,628
Ortalama Bükme Faktörü: 0,760

+50 ÜLKE, DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE