KALİTE POLİTİKASI ve TEMEL DEĞERLERİMİZ

Hedeflerimize ulaşmanın ancak Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini yerine getirmek ve sürekli iyileştirmeye odaklanmakla gerçekleşebileceğinin bilincindeyiz.

Bu doğrultudaki temel değerlerimiz;

Müşteri odaklıyız.

Mevcut ve gelecekteki müşterilerimizin gereksinimlerini ve beklentilerini en üst düzeyde karşılayan sürdürülebilir müşteri değeri yaratarak bağlılıklarını arttırırız.

Liderlik ederiz, örnek oluruz.

Kuruluşumuzun bütününde değişimi yaşama geçirmek için, liderlerimizin önderliğinde değerlerimizi, etik yaklaşımlarımızı, kurum kültürümüzü sürekli geliştiririz. Liderler olarak tüm çalışanlarımıza örnek davranışlar sergileriz.

Çalışanlarımızı geliştirir ve katılımlarını sağlarız.

Başarımızın temelinde en değerli varlığımız olan ‘İnsan’ımız yer almaktadır. Mükemmele ulaşmak için çalışanlarımızın sürekli gelişmesini sağlayarak, yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde aktif, yapıcı ve yaratıcı katılımlarını en üst düzeye çıkartırız.

Sürekli öğreniriz, yenilikçiyiz ve yaratıcıyız.

Mükemmelliğe ‘fark yaratarak’ ulaşacağımızın bilincindeyiz. ‘Öğrenerek ve yürüttüğümüz tüm faaliyetlere yenilikçi ve yaratıcı fikirlerimizi katarak sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlarız’. 

Verilerle yönetiriz, sonuç odaklıyız.

Ürettiğimiz sonuçların süreçlerimizin çıktıları olduğunun bilinciyle, süreçlerimizi etkin yönetmek için gerekli sistemleri kurarız. Çıktıların amacımıza uygunluğunu değerlendirerek daha başarılı sonuçlar elde etmek için süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.

Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde paydaşlarımızın (müşterilerimiz, çalışanlarımız, toplum, iş ortaklarımız, hissedarlarımız) beklentilerini dengelemeyi ve karşılamayı amaçlar ve paydaşlarımızı mutlu edecek sonuçlara odaklanırız.

Yasal şartlara uyarız.

Süreçlerimizi yönetirken yükümlü olduğumuz tüm yasal şartlara uyarız.

İş ortaklıkları geliştiririz.

‘Kaliteli çıktı’ üretmenin ön koşulu ‘Kaliteli girdi’ kullanmaktır. Kuruluşumuza girdi sağlayan tedarikçilerimizle uzun vadeli iş ortaklıkları geliştiririz.

Kurumsal sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek ve etik değerlerimizi en üst düzeyde yaşama geçirmek için çevremizin ve toplumumuzun gelişmesinde aktif olarak yer alır, kurumsal sosyal sorumluluklarımızı ödünsüz yerine getiririz.