ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Çelik Halat ve Tel San. A.Ş. olarak; tüm faaliyetlerimizde, çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yaratmadan, bu konudaki çalışmalarımızı sürekli geliştirip iyileştirerek gerçekleştirmek öncelikli hedefimizdir.

Çalışanlarımız, alt işveren çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, stajyerlerimiz ve ziyaretçilerimizin çevre ve iş güvenliği bilinçlerini sürekli yüksek tutmak, işletmeye girişleri ile birlikte olası tehlikeler ve etkiler için bilgilendirilmelerini sağlamak yöneticilerimizin öncelikli görevidir.

Bünyesinde yer aldığımız Artaş Grubu Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikaları paralelinde;

• Çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki yasal ve diğer gereklilikleri yerine getiririz.

• İşletmemizde yürütülen faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkilerini, her tür tehlikeyi, iş kazasına veya meslek hastalığına yol açabilecek durumları önceden belirleyip tanımlarız. Olasılıkları engellemek için etkin bir risk analizi yaparız. İlgili dokümanlarımızı sürekli gözden geçirerek güncelliğini sağlarız.

• Mümkün olan en az tüketim yapacak şekilde; enerji ve doğal kaynakları kullanırız. Bunu sağlayacak yeni teknolojileri kullanırız.

• Kirliliğin kaynağında önlenmesi ve çevresel risklerin azaltılması sağlarız.

• Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.

• Yaşam döngüsü içerisindeki çevre boyutlarını ve etkilerini analiz ederiz.

• Çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi hedefleriz.

• Tehlikeli durumlar için hazırlık yaparız. Acil durumların ortaya çıkmaması, çıktığı durumlarda ise etkilerini ve risklerini en aza indirgemek için çalışanlarımızı eğitiriz. Tatbikatlarla bilinçlendiririz. Gerektiğinde yakın komşularımızı ve toplumu bilgilendiririz.

• Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünleri üretmek için yeni teknolojiler kullanırız. Bu yolda kendimizi sürekli geliştiririz.

Bu doğrultuda, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve müşterilerimizin üzerlerine düşen görevlerini tam ve eksiksiz yapmaları için gereken işbirliğini sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Hava Emisyon Çevre İzin Belgesi