Bağımsız Denetim Kuruluşu

Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ.'nin 29.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Ocak 2023– 31 Aralık 2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of PricewaterhouseCopers)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi


Adres : Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler 34357 Beşiktaş İstanbul


Telefon : + 90 (212) 326 60 60


Faks : + 90 (212) 326 60 50


Web sitesi : www.pwc.com.tr