GENEL KURUL TOPLANTILARI

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2022 Yılı Genel Kurul Hazirun Cetveli
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni2021 Yılı Genel Kurul Çağrı İlan Metni
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı2021 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2021 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2021 Yılı Genel Kurul Hazirun Cetveli
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2020 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2020 Yılı Genel Kurul Hazirun Cetveli
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni2020 Yılı Genel Kurul Çağrı İlan Metni
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı2020 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul İlanı ve Gündemi2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli
2019 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2019 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2019 Yılı Genel Kurul Hazirun Cetveli
2019 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2019 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2018 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2018 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2018 Yılı Genel Kurul Hazirun Cetveli
2018 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2018 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
2018 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı2018 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2017 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2017 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2017 Yılı Genel Kurul Hazirun Cetveli
2017 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı2017 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
2017 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2017 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2016 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2016 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli
2016 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı2016 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2016 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2016 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2015 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2015 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli
2015 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı2015 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2015 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2015 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2014 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2014 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli
2014 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı2014 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2014 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2014 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2013 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2013 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli
2013 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı2013 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2013 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2013 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2012 Yılı Genel Kurul İç Yönergesi2012 Yılı Genel Kurul İç Yönergesi
2012 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2012 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli
2012 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2012 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
2012 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2012 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2012 Yılı Esas Sözleşme Tadilat Metni2012 Yılı Esas Sözleşme Tadilat Metni
2011 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli2011 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli
2011 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2011 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
2011 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2011 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2010 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2010 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2009 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2009 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2008 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2008 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi
2007 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi2007 Yılı Genel Kurul İlanı ve Gündemi