Bağımsız Denetim Kuruluşu

Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ.'nin 25.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 1 Ocak 2024– 31 Aralık 2024 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi


Adres : Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi EGS Business Park Blokları B1 No:253 Yeşilköy/İstanbul


Telefon : + 90 (212) 465 22 20


e-posta : info@rasyonelaudit.com


Web sitesi: https://euraaudittr.com/iletisim/